Allmänna köpevillkor

 

 

Genom att klicka på ”Bekräfta order & beställ” bekräftar du att du har läst igenom – och accepterar att vara bunden av – dessa användarvillkor samt lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt punkt 3 nedan.1 Allmänt om Mr Perswall
 

1.1 För att handla hos Mr Perswall måste du vara minst 18 år och behörig att ingå avtal. Dessutom måste du acceptera att vara bunden av villkoren nedan.
 

1.2 I de här allmänna köpevillkoren finner du de regler som gäller när du beställer tapeter hos mrperswall.se. Genom att kryssa i att du godkänner de här villkoren accepterar du att vara bunden av den vid var tid aktuella versionen av dessa.
 

 

2 Avtalspart & betalningsvillkor
 

2.1 När du registrerar ditt köp väljer du även den återförsäljare du vill hämta och betala dina tapeter hos. Det är med andra ord din återförsäljare som du ingår avtal om köp med och det till dennes butik som dina varor levereras. Det är även återförsäljaren som hjälper dig med råd och tips kring tapetseringen samt tar hand om eventuella reklamationer.
 

2.2 Du betalar tapeterna när du hämtar dem hos återförsäljaren, det vill säga den butik du valde i samband med att du gjorde din beställning.
 

 

3 Registrering & personuppgiftshantering
 

3.1 Registrering hos Mr Perswall är gratis och utan något krav på köp.
 

3.2 När du beställer måste du lämna de uppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna inkluderar namn, adress och kontaktinformation, inklusive en fungerande e-postadress.

Dina uppgifter behandlas av oss på Mr Perswall i syfte att uppfylla vårt avtal med dig, att leverera dina produkter med mera. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och berätta om nya produkter eller tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att överföras mellan oss och andra bolag i vår koncern och till den/de återförsäljare du väljer. Genom att fylla i dina uppgifter i samband med att du beställer godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Om du vill återkalla samtycket kan du göra detta helt eller delvis genom ett skriftligt meddelande till oss, adressen finner du längst ner. Om ditt återkallande medför att det blir problem för oss på Mr Perswall att fullfölja avtalet eller andra förpliktelser så har vi rätt att vägra leverans av beställda produkter eller säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om du vill ha mer information kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen som du finner längst ner.
 

3.3 Erbjudanden och nyheter kan ske genom direktutskick via post eller på annat sätt. Mr Perswall skickar däremot ingen reklam till dig via e-post eller SMS/MMS utan att du först uttryckligen begär detta, exempelvis genom att tacka ja/aktivt lämna din mejladress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller få SMS-avisering när din tapet levererats till butiken.
 

 

4 Lösenord
 

4.1 När du registrerat dig får du ett kundkonto hos oss samt ett personligt lösenord. Lösenordet använder du för att skräddarsy tapeter och/eller för att handla på mrperswall.se.
 

4.2 Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt, samt att förvara det på ett säkert ställe så att obehöriga inte får tillgång till ditt lösenord. Om du skulle misstänka att någon annan använder ditt lösenord åligger det dig att genast meddela oss för att spärra eller byta lösenordet.
 

4.3 Du ansvarar för all användning på mrperswall.se som sker med ditt lösenord. Vi på Mr Perswall är inte skyldiga att ersätta någon form av skada eller förlust som kan uppstå på grund av obehörig användning. Samtliga beställningar gjorda med ditt lösenord medför betalningsskyldighet för dig, såvida inte vi kände till att ditt lösenord använts av en obehörig, vilket betyder att du underrättat oss om detta innan aktuellt köp.
 

 

5 Beställningar & leveransvillkor
 

5.1 Samtliga produkter på mrperswall.se säljs till det pris (inklusive mervärdesskatt) som anges på sajten så länge lagret räcker. Vi kan tyvärr inte garantera att slutsålda produkter levereras senare eller ersätts av liknande produkter och kan därför avböja en order, helt eller delvis. Om vi avböjer en order så gäller vårt avböjande även för tiden därefter.
 

5.2 Du beställer genom att logga in på mrperswall.se med ditt lösenord. Beställningen är bindande för oss först efter det att vi bekräftat din beställning. Bekräftelsen skickas normalt per e-post senast en timme efter det att du gjort din beställning och gäller även om den skickats till en felaktig e-postadress.
 

5.3 Normal leveranstid är inom 4 dagar från vår bekräftelse. Du hämtar och betalar dina tapeter hos den återförsäljare du valde i samband med att du gjorde din beställning. Om din produkt inte kan levereras inom normal leveranstid är vår målsättning att höra av oss med ett datum när leveransen kan ske.
 

 

6 Ingen ångerrätt
 

6.1 I de fall en vara ges en tydlig personlig prägel eller tillverkas efter en konsuments särskilda önskemål kan konsument och näringsidkare avtala att ångerrätten inte gäller enligt 2 kap 5 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Eftersom produkten du köper via mrperswall.se specialanpassats i enlighet med din beställning och tillverkas enbart för din räkning har vi ingen möjlighet att återta din produkt.
 

6.2 Genom att du accepterar dessa villkor accepterar du också att du inte har rätt att ångra ditt köp i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen.
 

 

7 Reklamation
 

7.1 Vi på Mr Perswall är måna om kvaliteten på våra produkter. Skulle det visa sig att en produkt som du beställt på mrperswall.se är bristfällig eller felaktig vid leverans kan du alltid reklamera den enligt konsumentköplagen (1990:932). Detsamma gäller för fel som fanns vid leveransen men som visar sig först senare. Det är viktigt att du kontrollerar tapeten noga innan själva uppsättningen, fel som är synliga på tapeterna innan du tapetserat ger ingen ersättning för själva uppsättningskostnaden.
 

7.2 Om du vill reklamera din tapet måste du meddela detta till din återförsäljare, du finner adressen i din orderbekräftelse, och förklara vad felet består i. Du måste reklamera felet inom skälig tid efter det att du upptäckt det vilket betyder att en reklamation inom två månader efter det att du upptäckt felet alltid anses vara inom skälig tid. Tre år efter leveransen av din tapet går det dock inte längre att reklamera.
 

7.3 Om reklamation skett i rätt tid och felet inte går att avhjälpa ersätter din återförsäljare samt vi på Mr Perswall dig med en ny produkt.
 

 

8 Avstängning
 

Vi har rätt att stänga ditt konto hos oss om du bryter mot dessa användarvillkor.
 

 

9 Överlåtelse
 

Ditt konto hos Mr Perswall är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vi har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.
 

 

10 Villkorsändring
 

Ändringar eller tillägg till dessa villkor träder i kraft en månad efter det att ett meddelande med de nya villkoren publicerats på mrperswall.se samt mejlats till alla som har ett konto – så se till att mejladressen du registrerar hos oss är den du faktiskt använder. Vi har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa användarvillkor har du rätt att säga upp ditt kundkonto genom skriftligt meddelande till adressen längst ner. Om du inte säger upp ditt konto anses du ha godkänt de nya villkoren.
 

 

11 Upphovsrätt
 

Alla bilder, all text och annat innehåll på mrperswall.se är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immaterialrättsliga regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på mrperswall.se vår exklusiva egendom, du får med andra ord inte ta våra bilder och göra något annat än just tapeter med dem.
 

 

12 Force majeure
 

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga, eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbart. I det fall en part önskar åberopa sådan omständighet ska den andra parten underrättas utan dröjsmål.
 

 

13 Tvingande lagstiftning
 

Ingenting i dessa villkor får tolkas så att det utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa villkor.
 

 

14 Tvister
 

14.1 Tvist med anledning av dessa köpevillkor ska avgöras av svensk domstol.
 

14.2 Vi och våra återförsäljare följer som regel Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.
 

 

15 Adress för personuppgiftsärenden
 

Eco-Boråstapeter  c/o Mr Perswall
Box  1
501 13 Borås

Member of WallVision group
Boråstapeter
Cole & Son
Engblad & Co
Mr Perswall